پنل دورشیشه سه حالته ۷وات

جنس:پشت اسایل
سازنده: ایران
تولید کننده: ایران
شرکت پخش: آربا الکترونیک
تخفیف: تعداد بالا